wow2wow

2016_GCAM16_42km_2809 (SIN Leo Fang Jianyong)

Describe your image.